SZIE VHT

Tolner László

Lekerekített téglalap:

English

egyetemi docens, tanszékvezető helyettes

Iroda: Főépület 2094

Telefon: +3628522000/1807

E-mail: tolner.laszlo@mkk.szie.hu                                           

Honlap: www.tolner.hu

Fogadóóra: Kedd, 11-12                   

A mezőgazdasági tudományok kandidátusa, 1974-ben okleveles vegyészként végzett az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Természettudományi Karán. Egyetemi doktori és kandidátusi dolgozataiban a talaj foszfor adszorpciójának és deszorpciójának modellezésével foglalkozott. . Jelentős oktatásszervezési tevékenysége az környezetmérnök alap és mester szak akkreditálásában és Szent István Egyetemi indításában való részvételben valósult meg. Jelenleg a Környezetmérnök BSc képzés szakvezetője. A SzIE MKK Kari Tanácsának tagja, a Kari Kreditbizottság elnöke. A hazai tudományos életben a Magyar Talajtani Társaság Talajkémiai Szakosztály elnökeként és az MTA köztestület tagjaként vesz részt. 

Oktatott tárgyak:

Adatértékelés (BSc), Ipari technológiák és közlekedés (BSc), Környezettechnológia kémiai módszerei (MSc), Kísérleti módszertan és adatértékelés (Szakmérnök), Kísérlettervezés és adatértékelés (PhD) 

Kutatási terület:

Tápanyagok és szennyezők talajon való megkötődése és felszabadulása, talajvizsgálatok fejlesztése, talajkémia és talajfizikai folyamatok modellezése.