SZIE VHT

Michéli Erika

Lekerekített téglalap:

English

egyetemi tanár, intézet igazgató, tanszékvezető

Iroda: Főépület 2085

Telefon: +3628522000/1815

E-mail: Micheli.Erika@mkk.szie.hu

Fogadóóra: péntek: 10:00-12:00

Michéli Erika, okleveles agrármérnökként végzett a SZIE jogelődje, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán. Kandidátusi kutatásai a talajok reflektancia spektroszkópiai tulajdonságaira irányultak, habilitációját környezettudományok területén szerezte. Akadémiai doktori értekezése a hazai talajosztályozás diagnosztikai szemléletű megújításához kapcsolódik. Jelentős oktatásszervezési tevékenysége az agrármérnöki mester szak magyar és angol nyelvű akkreditáláshoz és más angol nyelvű képzési programok indításával és koordinálásával valósult meg. Jelenleg a Talajtani és Agrokémiai Tanszék vezetője, és a SZIE Környezettudományi Doktori Iskolájának elnöke. A hazai tudományos életben a Magyar Talajtani Társaság elnökeként és az Agrokémia és Talajtan c. folyóirat szerkesztő bizottságának tagjaként vesz részt.  Az EU JRC Talaj Bizottságának (ESBN) választott vezetőségi tagja, a Nemzetközi Talajtani Unió (IUSS) Globális Talajosztályozás Munkacsoportjának jelenlegi titkára, és a „Soils in Space and Time” Diviziójának választott elnöke.

Oktatott tárgyak:

Talajtan (BSc),  A talajok környezeti funkciói (MSc), A talajfelvételezés modern módszerei (MSc), Talajosztályozás (szakmérnöki, PhD), Talajgenetika (PhD)

Soil science (BSc), Functions of soil in our environment (MSc), Modern soil observation methods (MSc),

 Kutatási terület:

Talajosztályozás, nemzetközi talajadat harmonizálás, talaj reflektancia spektroszkópia, talaj szervesanyag minőség - termékenység összefüggései