SZIE TALT

Főbb kutatási területek

· Hazai talajosztályozási rendszerünk diagnosztikai szemléletű megújítása

· Adszorpciós és deszorpciós folyamatok kinetikai vizsgálata a talajban

· A talaj savanyodás

· A talaj tápelem és toxikus nehézfém puffer-kapacitása

· a talaj geológiai vizsgálata

· Talajok osztályozásának aktuális feladatai

· Preciziós nyövénytermesztés talajtani hátterének kialakítása

· Komposztálás során végbemenő folyamatok vizsgálata

· Komposzt-minősítés kémiai módszerekkel

· Régészeti talajtani vizsgálatok

· Talajok és környezetük kölcsönhatásának elemzése

· Új talajvizsgálati módszerek, elvek, berendezések kialakítása

 

Lekerekített téglalap:

English

Fontosabb kutatási témák

· A talajtani folyamatok felismerésének alkalmazása régészeti lelőhelyek környezeti viszonyainak rekonstruálásában

· Hazai talajosztályozási rendszerünk fejlesztése, a nagy agyagtartamú talajok osztályozási problémái

· Talajosztályozási rendszerek harmonizálása, korrelálása

· A talajok szerves anyagának és biodiverzitásának csökkenése

· Talajgenetika, talajosztályozás

· Szervesanyag és ásványi anyagok hatása a talajtulajdonságokra

· Különböző művelési rendszerek, talajhasználat és növényi sorrendek hatása a talaj szerves szén és összes nitrogén tartalmára, hangsúlyt fektetve a vizsgált elemek mélységbeli eloszlására.

· Aggregátumstabilitás, szervesanyag minőség és talaj szervesanyag – talajlégzés összefüggés vizsgálata.

· Szemcseméret analízis, talajsavanyúság mérése, szorpciós vizsgálatok

· A talajsavanyodás által előidézett egyéb talajdegradációs folyamatok, ezekre vonatkozó indikátorok kidolgozása.

· A talajdegradációs folyamatok hatásának vizsgálata az ugróvillások (Collembola) és földigiliszták (Lumbricidae) egyed- és fajszámára