SZIE VHT

Dr. Füleky György

Lekerekített téglalap:

English

egyetemi tanár

Iroda: Főépület 2103

Telefon: +3628522000/1817

E-mail: fuleky.gyorgy@mkk.szie.hu

Fogadóóra: hétfő: 8:00-9:00                   

Füleky György 1968-ban okleveles kémia-fizika szakos tanárként végzett az ELTE-n. 1968-1983 között az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézetében dolgozott, majd 1983-tól a SZIE jogelődje, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem oktatója. A mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1978), Széchényi professzori ösztöndíjas (1997-2000). Jelenleg mind a Talajtani és Agrokémiai Tanszék, mind a Víz- és Hulladékgazdálkodási Tanszék oktatója. A Környezettudományi Doktori Iskola törzstagja, a Mezőgazdasági Környezetvédelmi szakmérnöki szak vezetője, a Magyar Minőségi Komposzt Társaság elnöke. Az Agrokémia és Talajtan folyóirat szerkesztő bizottságának tagja. A Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány és a MAG Mezőgazdaságért Alapítvány Gödöllő kuratóriumának tagja.

 

Oktatott tárgyak:

Agrokémia (BSc), Mezőgazdaság környezeti hatásai (BSc), Geokémia körfolyamatok (MSc), Talajerő-gazdálkodás (MSc), Talajtermékenység – talajkémia (Ph.D), Talajtermékenység szakmérnöki), Talajvizsgálati módszerek (szakmérnöki), Földértékelés (szakmérnöki).

Agrochemistry (BSc), Plant nutrition (MSc), Land evaluation (MSc), Soil chemistry and Soil fertility (Ph.D).

 

Kutatási terület:

Alapkutatási vonatkozásban fő kutatási területe a talaj tápelem-szolgáltató képességének meghatározása és kinetikai leírása. Szintén alapkutatási területe a tápelemek és nehézfémek adszorpciójának és deszorpciójának vizsgálata. Alkalmazott kutatási területe a komposztok, a biogáz erjesztési maradékok és a pirolízis szilárd végtermékek mezőgazdasági felhasználása.  További kutatási területe a környezetrekonstrukció talajtani és régészeti adatok felhasználásával történő vizsgálata.