SZIE VHT

Csorba Ádám

Lekerekített téglalap:

English

doktorandusz

Iroda: Főépület 2083

Telefon: +3628522000/1812

E-mail: csorba.adam@mkk.szie.hu

Fogadóóra: Kedd, 14-16                     

Csorba Ádám okleveles geológusként végzett az ELTE Természettudományi Karán. Tanulmányai befejeztével a MÁFI Környezetföldtani Osztályán dolgozott. Doktori tanulmányait 2011-ben kezdte a SZIE Talajtani Tanszékén. Kutatási témája a talajok spektrális tulajdonságainak vizsgálata, valamint a spektroszkópiai módszerek integrálása a talajok osztályozását és térképezését célzó eljárásokba. 2012-ben Talajtani Szakelőadói képzésre nyert felvételt. Oktatási feladatai elsősorban a talajtan és talaj-felvételezés témaköréhez kapcsolódó tantárgyak oktatása.

 

Oktatott tárgyak:

Talajtan gyakorlat (BSc), Remote Sensing of the Environment (MSc), Talajfelvételezés módszerei (MSc)

 

Kutatási terület:

Talajspektroszkópia, Távérzékelés