SZIE TALT

Tanszékünkről

Az agrártudományok oktatásának kezdeti szakaszában a talajtannak önálló tanszéke nem volt, ezért a talajtani ismeretek oktatása különböző tanszékeken, illetve különböző tárgyak keretében történt.

1920-ban a magyar kormány által létrehozott Királyi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Mezőgazdasági Szakosztályán oktatott Növénytermesztés tantárgy keretében Ballenegger Róbert professzor oktatott talajtani ismereteket. Az agrokémiai rész megszületése Doby Géza professzor nevéhez kapcsolódik, az ő vezetésével jött létre a fent említett egyetem Agrokémiai Intézete.

1924-ben szerezte meg Ballenegger Róbert magántanári habilitációját a Talajtan tárgyköréből, ettől kezdve lett előadója a Talajtan tárgynak.

A mezőgazdasági szakemberek egyetemi szintű képzése 1934-ben átkerült a József Nádor Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemhez, annak Mezőgazdasági Osztályán folyt a Talajismerettan oktatása.

A Műegyetem Vegyészmérnöki Karán is folyt talajtani oktatás. Mezőgazdasági Kémiai Technológiai Tanszékének vezetője 'Sigmond Elek a talajtan világhírű professzora volt, valamint a magyar dinamikai talajtani iskola megalapítója volt. Tanítványai közül, illetve iskolájából kerültek ki a talajtan oktatásának kiemelkedő professzorai, köztük Mados László, Páter Károly, Stefanovits Pál.

Az első önálló Talajtan Tanszék megalakulása 1942-ben a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Mados László professzor vezetésével.

 1945-ben az Agrártudományi Egyetem létrejötte, melynek első rektora Doby Géza professzor, biztosította a mezőgazdasági szakemberek egyetemi szintű képzését a Mezőgazdaságtudományi Karon. A talajtan oktatását Ballenegger Róbert professzor látta el. Az 1949-es átszervezés során került a Villány-i úti Talajtani Tanszék élére Páter Károly professzor.

1951-1955 között Páter Károly professzor tölti be az Agrártudományi Egyetem rektori tisztségét. Ebben az időszakban zajlik le a Agrártudományi Egyetem Gödöllőre való költözése. Páter Károly professzor 1964-ben bekövetkezett halála után egy éven át Bacsó Albert egyetemi docens volt a tanszék megbízott vezetője.

1965-től 1990-ig Stefanovits Pál professzor irányításával zajlott a tanszék oktató és kutató tevékenysége.

A tanszék eredményei alapján nemzetközi elismertségre tett szert, melyben lényeges szerep jutott, és jut Stefanovits Pál professzor munkásságának, valamint az ő szárnyai alatt felnőtt kutató nemzedékeknek is.

A tanszék 1988-ban a Mezőgazdasági Kémiai Tanszék agrokémiai részlegével egyesült.

1990-2009. a tanszék vezetését Füleky György professzor koordinálta. A tanszék feladatainak ellátására két tanszéki csoport alakult: talajtani és agrokémiai.

 A tanszékhez 2006-ban csatlakozott a Vízgazdálkodási és Meliórációs Tanszék 3 dolgozóval.

2009-től a tanszék vezetője  Csákiné Dr. Michéli Erika professzor asszony.

A tanszék az alapvető diszciplínák (talajtan, agrokémia) oktatása mellett az utóbbi évtizedben fokozatosan bővítette oktatási és kutatási profilját a környezettudomány hagyományos és új területeivel.

1996-ban történt első akkreditáció alkalmával a Tanszék "Nemzetközileg elismert" minősítést kapott. 

Lekerekített téglalap:

English