SZIE VHT

Tanszékünkről

A Környezettechnológiai és Hulladékgazdálkodási Tanszék 2014-ben jött létre, miután a munkaerő-piaci és hallgatói igényeknek, valamint a kor kihívásainak megfelelően a Mezőgazdasági-, és Környezettudományi Kar Intézményfejlesztési Tervében kiemelt témakörként jelent a hulladékgazdálkodás témaköre. A hulladékgazdálkodás egy viszonylag új terület, amelynél az oktatás és kutatás fejlesztésének igénye napjainkba szintén nem kérdőjelezhető meg. Karunkon az országban elsőként jött létre olyan Tanszék, amely e diszciplínát a nevében is képviseli.

A Tanszékhez tartozó területekre jellemző, hogy multidiszciplináris jellegűek és az alapvető kémiai és biológiai ismeretek mellett speciális mérnöki ismeretanyagra is szükség van ahhoz, hogy a hallgatók számára korszerű, a munkaerőpiac számára megfelelő ismereteket adjunk át.

A Tanszéknek kitűnő kapcsolata van a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel és gazdasági szereplőkkel, valamint kutatóintézetekkel is, amely révén hazai és nemzetközi projektekben kapcsolódunk be és hozzá tudunk járulni a Karon folyó képzések fejlesztéséhez.

A Tanszék kiemelkedő forrásteremtő képességű, amelyet jól bizonyítanak az elmúlt időszakban elnyert pályázatok:

1. KMR 12-1-2012/0134: „Hulladékalapú innovatív szárazfermentálási technológia fejlesztése” Témaszám: 32702.

2. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0018: "Ágazati együttműködés a hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés és megújuló energia képzési rendszerének fejlesztése érdekében". 

3.  KTIA_AIK_12-1-2013-0015, "Biohulladékok kezeléséből származó talajtermékenység-növelő anyagok -komposztok és erjesztési maradékok- minőségbiztosítási rendszerének tudományos hátterének kidolgozása"

Lekerekített téglalap:

English