Munkatársak

Oktatás


Kutatás

Magyarországon 1920-ban a Budapesti Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar keretein belül indult el az egyetemi szintű mezőgazdasági képzés, ami 1934-től a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytatódott.

Még a Tudományegyetemen 1922-ben alakult meg az Agrokémia tanszék Doby Géza professzor vezetésével, aki később a műegyetemen is a mezőgazdasági kémiai képzés vezető professzora volt, s magas szintű tudományos tevékenységet folytatott a növényi biokémia és a talajkémia területén. Doby Géza lett az 1945-ben Budapesten megalapított Magyar Agrártudományi Egyetem alapító rektora, s Karunk legmagasabb szintű tudományos kitüntetése ma is az ő nevét őrzi.

Az egyetemet 1950-ben telepítették Gödöllőre, ahol néhány éves átmeneti időszak után Pecznik János professzor szervezte meg közvetlen jogelődünket a Mezőgazdasági Kémia Tanszéket, ahol akkor az összes kémiai alaptárgy, az agrokémia, s a mezőgazdasági termék-feldolgozási technológiák oktatását egyesítette.

1980-tól 1982-ig Debreczeni Béla agrokémikus-professzor, majd ezt követően 1982-től 1998-ig Sajgó Mihály biokémikus-professzor vezette a tanszéket. 1986-ban az Agrokémiai csoport a Talajtani Tanszékhez csatlakozott, s a tanszék Kémia és Biokémia Tanszék néven működött tovább.

1998-tól 2012-ig Heltai György professzor vezette a tanszéket, aki 2001-ben megindította a környezetmérnök szakot karunkon, s a környezeti kémia és analitika területével bővítette a tanszék tudományos és oktatási területét.

2007-ben a kari intézetek megalakulásakor a Kémia és Biokémia Tanszék és a Talajtani és Agrokémiai Tanszék alapította a Környezettudományi Intézetet, az azóta is intézeti tanszékként működő Kémia és Biokémia Tanszék 2014 óta a Kémia Tanszék nevet viseli.

A tanszék gondozza a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karon és Gépészmérnöki Karon az alapozó és alkalmazott kémiai tantárgyak oktatását a különböző képzési szinteken (BSc, MSc, PhD). Tudományos tevékenysége ennek a széles oktatási spektrumnak megfelelően a kémia több tudományterületére terjed ki: Analitikai kémia, Biokémia, Biogeokémia, Agrokémia, Környezeti Kémia, s jelentős részt vállal a Környezettudományi Doktori Iskola tevékenységében.